fredag, oktober 10

Installera stavkontroll i OpenOffice 2.4

1. Försäkra dig först om att du är uppkopplad till nätet!

2. Starta tex Open Office Writer

3. Gå in i följande meny:
File > Wizards > Install new dictionaries

4. Välj det språk du vill installera och tryck sen på den gråa knappen "Starta DicOOo".

5. När du är färdig, stäng OpenOffice.org och snabbstarten för OpenOffice.org. Starta om OpenOffice.org, gå upp i menyn
Verktyg (Tools) > Alternativ (Options) > Språkinställningar (Language Settings) > Lingvistik (Writing Aids).

6. Tryck sedan på Redigera vid Tillgängliga språkmoduler och Användarordlistor och välj där de ordlistor du vill använda.

7. I Verktyg (Tools) menyn kan du välja Språk (Language) för ditt dokument