söndag, november 5

Installera nödvändiga tilläggsprogram (forts.)

Tidigare använde jag mig av EasyUbuntu verktyget för att installera nödvändiga tilläggsprogram eftersom man ibland läste att Automatix inte är bra eller dyl. Har nu testat Automatix och kan konstaterat att det fungerar perfekt på alla sätt.

Vad är Automatix?
Automatix är ett verktyg som automatiserar installationen av program, codecs, fonter och bibliotek som inte erbjuds av källorna som finns i Ubuntu av oilka skäl. Ifall du är försiktig så kan du nöja dig med EasyUbuntu.

Bla. dessa program/ändringar kan lätt installeras med Automatix:
 • Komprimerings verktyg (rar, unrar, ace, och 7zip)
 • AUD-DVD codecs (NON-FREE Audio and DVD codecs)
 • Avidemux (Videoediterings verktyg)
 • Boot-up Manager (Easy configuration of startup and shutdown scripts and services)
 • Ctrl-Alt-Del (Gör ctrl-alt-del knapparna att fungera som i Windows (Enbart i Gnome)
 • DCPP (Linux DC++ client)
 • Extra Fonts (Additional fonts and msttcorefonts)
 • Flashplayer (Adobe Flash Player for FF)
 • Frostwire (P2P file sharing client (GPL clone of Limewire))
 • Gizmo Project (VoIP phone)
 • Google Earth (Satellite Earth imagery application from Google)
 • Google Picasa (Photo editing application from Google)
 • iLinux (iLife Alternative (Banshee, F-Spot, Kino))
 • Liferea (A RSS reader for GNOME)
 • MPlayer & FF plugin (MPlayer and Firefox 1.5 plugin)
 • Multimedia Codecs (Commonly needed audio and video codecs)
 • NVIDIA Driver (Installs NVIDIA drivers on select NVIDIA cards)
 • Opera Browser (Opera Web Browser)
 • RealPlayer (RealPlayer)
 • Security Suite (ClamAV AntiVirus and Firestarter Firewall)
 • Skype (A free (as in free beer) Voice Over IP software)
 • Swiftfox Browser (optimized Firefox browser for your specific CPU)
 • Swiftfox Plugins (Java, Flash, Acrobat, Mplayer, MS fonts)
Såhär installerar du Automatix i Ubuntu 6.10 (Edgy)
 1. Program > Tillbehör > Terminalfönster
 2. I terminalfönstret skriver du: sudo gedit /etc/apt/sources.list och ge ditt lösenord.
 3. Klistra in detta i textfilen som nyss öppnades: deb http://www.getautomatix.com/apt edgy main och sen spara och stäng.
 4. För att slänga in en verifieringsnyckel för programvarukällan du nyss angav så skriver du in detta i samma terminalfönster: wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc
 5. Skriv sen detta: gpg --import key.gpg.asc
 6. ...och sen detta: gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -
 7. För att uppdatera informationen från de nya källorna så skriver du kommandot: sudo apt-get update
 8. sen skriver du: sudo apt-get install automatix2 fö att installera Automatix.
 9. Du hittar Automatix via Program-menyn och systemverktyg.

Det går att göra detta grafiskt men till sånahär saker tycker jag att man kan hellre använda sig av kommandon.