söndag, december 10

Skapa mp3:or med Sound Juicer

Hej!

Om du bara har möjlighet att använda ogg-formatet så ska du göra det. Mycket enklare så också eftersom Ubuntu har inbyggt stöd för ogg. Vanligtvis är problemet det att tex din bilstereo inte klarar av ogg-filer så då har du ingen glädje av det mera. Varför stöder Ubuntu bara öppna format?

Gör mp3-filer av dina musikskivor med Sound Juicer programmet som finns färdigt i Ubuntu under ljud-, och grafikprogramsmenyn.

Starta programmet och gå in på inställningarna. Gör en ny profil och editera raden "Gstreamer pipeline". Klistra in följande rad dit:
audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc preset=1002
sen skriver du in filtypen mp3 samt fyller i lite förklaringar för inställningen så att du hittar det senare.
Stäng programmet och öppna det igen så borde allt fungera och du kan nu göra dina skivor till mp3. Försäkra dig om att du också har aktiverat den rätta inställningen.